Beste kunstliefhebber,

We hebben een bijzonder jaar achter de rug, waarin we elkaar helaas wat minder hebben kunnen ontmoeten dan we gewend zijn. 

Gelukkig waren er het afgelopen jaar ondanks de corona perikelen toch exposities in Stroud, de Rabobank, De Linde, De Heerlickheijd en on-line, waren er vijf lezingen in Het Pakhuis, werden er met basisschoolleerlingen fietsen beschilderd, kunstwerken voor het Kroondomein en De Enk gemaakt, samen met cliënten van Leonardo voor Da Vinci “Da Vinci Etaleert”, was er een bijzonder goed bezochte Kunst in de Tuinen route en veel publiciteit in Ermelo van Nu, het Ermelo’s Weekblad en op Veluwe FM. Daar is door veel deelnemers van StEK hard aan gewerkt, waarvoor onze hartelijke dank. Door hun inzet staan StEK en ook de kunst in Ermelo inmiddels steviger op de kaart.

Helaas is de exposite in Museum Nagele van kunstenaars van StEK en KUP-11 vanwege de corona restricties voorlopig gesloten en moesten we vanwege de op handen zijnde verbouwing van De Enk onze expositieruimte daar vorig jaar in april verlaten. Het valt niet mee om in het centrum van Ermelo een betaalbare expositieruimte op een aantrekkelijke locatie te vinden, maar we blijven actief zoeken. Zodra we daar zicht op hebben, laten we dat weten. Ook dit jaar staan er weer een groot aantal exposities, lezingen, de Kunst in de Tuinen route, een Culturele Markt en andere activiteiten van StEK op het programma. Deze Nieuwsbrief geeft daarvan een voorlopig overzicht.

In december 2021 hopen we ons eerste lustrum te vieren!

Namens het bestuur wens ik U allen een voorspoedig, creatief en vooral gezond 2021! We hopen van harte dat wij elkaar op niet al ter lange termijn weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Pim Engelsman,
voorzitter StEK

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

STEK 2020 beste wensen website1