Vrijdagmiddag 5 oktober opende Bart Willemsen de nieuwe expositie van StEK “Kunst van Buiten”

Bart vond het het hele eer om deze expositie te openen en nu ook als CDA-Raadslid. Hij hield een vurig en inhoudsvol pleidooi voor cultuur en kunst, met name over wat kunst zo boeiend maakt. Het creëert nieuwe perspectieven, net een andere kijk op dingen. In onze ingewikkelde maatschappij kan de benadering van een kunstenaar net even een andere zienswijze, een andere beleving veroorzaken. Een andere start om een andere weg in te slaan, een andere kijk te krijgen op een lastig probleem.

“Kunst van buiten”, het thema van deze expositie kan ook inhouden: kijk ook eens vanuit een ander perspectief naar de alledaagse dingen: van buiten naar binnen. en Bart vervolgde met Kunst, in welke vorm ook, is niet een elitair dingetje voor een select gezelschap, voor wat hobbyisten… neen Kunst en Cultuur is veel meer, zij geven kleur aan de samenleving. Kunst en cultuur dragen bij aan saamhorigheid en identiteit in een rijk gevarieerd leven. Kunst en cultuur bieden ontspanning en laten ons kennismaken met onbekende werelden en andere tijden.

Bart brak met name een lans voor meer samenwerking, voor de oprichting van een platform waar alle cultuur en – initiatieven bij elkaar komen. Een platform in Ermelo waar afstemming en samenwerking wordt georganiseerd.

Kunst en cultuur, als fantastisch onderwerp waar wij in Ermelo mee bezig zijn, een waardevol instrument om te werken aan een samenleving die niemand uitsluit: Kunst en cultuur een verantwoordelijkheid van overheid, organisaties en inwoners van ons mooie dorp Ermelo. Werken aan Ermelo als cultuurcentrum op de Veluwe.

Deze uitdaging ligt er nu: Oproep aan instellingen, verenigingen, stichtingen die zich met kunst en cultuur bezighouden in Ermelo nu daadwerkelijk de schouders eronder zetten. StEK werkt al nauw samen met Het Pakhuis, met Groevenbeek, met Leonardo da Vinci en Groevenbeek Klassiek doet vanaf vandaag ook graag mee, aldus Bart Willemsen.