Ermelo 7 september 2018 ,

Openingstoespraak van Germa Greving bij de opening van de 3e zomerexpo De Enk 16 :

De reden dat ik hier sta is dat er dit jaar een samenwerking ingang is gezet tussen museum Het Pakhuis en StEK en u bent wellicht al eens bij een lezing geweest in Het Pakhuis. Dat is een manier waarop wij samenwerken, maar er staat nog veel meer op de planning.

Vanaf december zal van een aantal kunstenaars van StEK ook werk te zien zijn in onze expositie over de Wolf… die expositie verhaalt niet alleen over de biologische kant van de Wolf  als bijzonder dier, maar gaat ook over hoe wij de Wolf in cultureel opzicht moeten zien in context tot popsongs, van muziekstukken, van verhalen, sprookjes, legenden.

De Wolf komt natuurlijk door de jaren heen op allerlei manieren terug en dat is ook wat wij in Het Pakhuis willen laten zien. Maar u kunt zich natuurlijk afvragen wat doet kunst dan in z’n museum dat zich vooral op erfgoed richt… wat is dat voor rare combinatie. Maar natuurlijk is de samenwerking nog pril, het is nog aanstaande, maar ik denk dat de toevoeging van die kunstwerken van StEK een grote meerwaarde heeft voor het museum en dat die kruisbestuiving tussen erfgoed en kunst een hele interessante kan zijn.

In het Pakhuis willen wij altijd iets verder kijken dan de feiten, dus wij vertellen natuurlijk een feitelijk verhaal, een feitelijk correct verhaal maar wij willen ook een stapje verder gaan. Zo kunt u in ons museum de jongste, de vroegste bewoners van de Veluwe ontmoeten, u kunt oog in oog staan met de Romeinen die de hei hebben bezocht en straks kunt u kruipen in de Wolf, in de huid van de Wolf en op die manier door het museum gaan.

Je zet een stap verder dan een …………. en in feite is dat ook wat er gebeurd als je naar kunst aan het kijken bent. En wat ligt er nou verborgen achter die eerste indruk… ik las laatst een artikel dat je gemiddeld 9 seconden bij een kunstwerk staat… en ik zou u willen uitdagen om dat vanmiddag eens wat te verlengen en dan kijken om eens wat te rekken, want volgens mij ligt er heel wat verborgen achter die eerste indruk en zitten er verhalen in kunstwerken verstopt die je ook de ruimte moet geven om te ontdekken.

En je kan ook wel eens even stil staan bij wat gebeurd er met mijzelf als ik naar zo’n kunstwerk kijk. Want natuurlijk heb je de feiten en je kan vanuit je eigen ervaring vanuit wat je geleerd hebt vanuit je eigen vooroordelen ook een soort analyse maken van wat je ziet maar tegelijkertijd is er ook een emotionele reactie… het kan iets met je doen, het kan ook iets in je teweeg brengen… en ook dat is de moeite waard om ruimte te geven.

Kunst en erfgoed gaan dus heel goed samen en u bent natuurlijk vanaf december van harte welkom om dat dan ook te komen ervaren in Het Pakhuis. … En u zult nog meer van ons gaan zien komend jaar, van die samenwerking.

Er is namelijk ook een project rondom ‘Gender’ dan wij gaan opzetten. Een heel actueel thema en ook over ‘Duurzaamheid’ zijn er plannen om gezamenlijk dat op te pakken. Dus de samenwerking die groei en die wordt volgend jaar alleen maar sterker. Het grappige is dat bij die thema’s: ‘Gender’ en “Duurzaamheid’ ook schoolklassen betrokken worden, basisscholen en middelbare scholieren en daaraan kunt u ook zien dat beide instanties (Het Pakhuis en StEK) eigenlijk die educatieve taak ook heel erg belangrijk vinden en ook echt centraal stellen. En wij vinden het natuurlijk belangrijk om die jonge generatie ook iets te leren, hen iets mee te geven, maar ik ben er ook van overtuigd dat wij als organisaties ontzettend veel kunnen leren juist van die jonge mensen. En zij laten ons ook weer op een andere manier naar de wereld kijken. Ja en eigenlijk zijn het al die blikken op de wereld die voor ons heel belangrijk zijn voor ons als organisaties. Wij willen die blikken op de wereld vangen, wij willen ze delen met u. Al die blikken samen, al die manieren van kijken vertellen samen, die vertellen het verhaal van Ermelo, zo zou ik willen stellen.

En hopelijk verrijkt dat u, inspireert dat u, deelt u dat verhaal ook met elkaar, met uw buurman of met uw vriendin en voegen daarmee ook uw kijkervaring, dus wat u beleefd, wat u ervaart, hoe u naar de dingen kijkt, toe aan dat verhaal van Ermelo. Dus eigenlijk is het heel simpel, door hier gewoon lang te gaan kijken draagt u bij aan een groter verhaal… dat is toch prachtig. Langer dan 9 seconden, laten wij dat afspreken in elk geval.

Ja.. hier in deze ruimte vindt u een heel groot stuk van dat verhaal van Ermelo en veertien kunstenaars verleiden u om te gaan kijken, prikkelen uw zintuigen en laten u genieten van de culturele rijkdom van Ermelo en ik zei het net al tegen deze beide heren (Pim en Arnold) ik wil jullie als StEK ook van harte feliciteren met het feit dat jullie hier nog een jaar langer mogen zitten, ik hoop het want dat is echt fantastisch.

Bezoekers… neem straks de tijd om te genieten van al dat moois wat hier hangt, ik hoop u uiteraard ook te verwelkomen in Het Pakhuis, maar voor nu denk ik een warm applaus om deze 3e zomerexpositie van StEK met z’n allen te openen.