Uitdagend  Inspirerend  Productief

“Deze kreten zijn van toepassing op deze tentoonstelling. De deelnemende kunstenaars hebben laten zien dat er leven en actie in het collectief zit. En dat is wel nodig voor het voortbestaan van StEK.

Door de omstandigheden is de tentoonstelling met het thema “Bevrijding” in maart niet doorgegaan. Mijn kunstwerken heb ik daarom maar in de voortuin gezet.  Ook het project “Fietsen” is uitgesteld tot volgend voorjaar. In de planning van de exposities stond vanaf deze week de tentoonstelling met het thema “Abstract” op het programma. Maar deze is om dezelfde redenen niet doorgegaan.  Nu zijn we de uitdaging aangegaan om onze werkstukken op een andere wijze te tonen. Een digitale expositie. Echte kunstwerken bekijken is natuurlijk het mooiste, maar de digitale versie kan de interesse opwekken en de wens oproepen om het echte kunstwerk te willen zien. Het is nu aan ons om de manier van exposeren verder vorm te geven.  Al jullie ideeën zijn welkom.

We zijn ook de uitdaging aangegaan om als kunstenaar een abstract kunstwerk te maken. Velen van ons werken vaak figuratief. Het loslaten van de realistische vormen en het meer werken met vormen, kleuren en contrasten is een totaal andere benadering en is niet eenvoudig.  Mijn ervaring is dat er ongemerkt toch “figuren” in het kunstwerk binnen sluipen. Er is voor de expositie een variëteit van kunstwerken gemaakt, waar je met belangstelling en plezier naar kan kijken. Ik hoop dan ook de werken nog eens in het echt te zien. De ingediende kunstwerken zijn naar mijn mening een groot applaus waard.

Het is inspirerend, omdat we met 12 kunstenaars (of meer) met het thema bezig zijn geweest en nu elkaars werk kunnen bekijken. Ook voor de anderen van het Kunstcollectief kan het een stimulans zijn om je kennis en kunde te vergroten door te experimenteren en het gewoon te doen. Daarnaast hoop ik dat ook belangstellenden buiten de kring van het Collectief actief of passief met kunst aan de slag gaan. In ieder geval kan deze tentoonstelling hiervoor een aanzet zijn.

In de afgelopen weken hebben 12 kunstenaars 18 kunstwerken met het thema “Abstract” gemaakt. Dit betekent een grote inzet en vele uren werk van deze kunstenaars. 

Tenslotte wil ik afsluiten met: deze tentoonstelling daagt uit, inspireert en stimuleert je om aan de slag te gaan.

Immo Spriensma, 23 mei 2020