ERMELO Samen zoeken naar passie, betrokkenheid, elkaar stimuleren en laten ontwikkelen, maar bovenal: leren van elkaar. Het zijn steekwoorden die synoniem moeten gaan staan voor de nieuw opgerichte Kunst-Stek, oftewel ‘Stichting Ermelo’s Kunstcollectief’.

Aanjagers en kartrekkers van de stichting zijn kunstenaars Arnold Verseveld en Walda Mees, beide in Ermelo woonachtig. In totaal 33 kunstenaars uit het dorp maken momenteel inmiddels deel uit van de stichting. Sinds 2013 bestond er onder kunstenaars uit Ermelo al de wens om zich samen te bundelen in een juridische vorm en zo een gezamenlijk ‘gezicht naar buiten toe’ gestalte te geven. De langgekoesterde wens ging vorige week eindelijk in vervulling in aanwezigheid van wethouder Laurens Klappe en het voltallige bestuur van de stichting, te weten voorzitter Arnold Verseveld, secretaris Walda Mees, penningmeester Gert Laman en de algemene leden Machteld van der Sterre, Karin Holtrop en Pieneke Majdandzic.

Lees verder in Het Kontakt Ermelo