Inge Mulde

kunstschilder

Inge is geboren en getogen in Haarlem. Daar volgde ze ook haar opleiding in de pedagogische sector, aangevuld met studies op creatief gebied. Binnen het onderwijs deed zij ervaring op in het werken met kinderen, zowel met kinderen in het regulier als in het speciaal onderwijs. De opleidingen voor de creatieve vakken maakten het haar mogelijk haar expressieve vaardigheden gestalte te geven binnen het onderwijs. Inge studeerde af aan de VAN, de Vrije Academie te Nunspeet.

Zij volgt met regelmaat lessen van kunstenaars uit Nederland en het buitenland. Met een aantal kunstenaars bezoekt  Inge de Masterclasses waar zij tracht zichzelf in de ontmoeting met professionals verder te kwalificeren.

Inspiratie

Voor Inge is schilderen telkens opnieuw de zoektocht naar het onbekende, de spanning en de vrijheid: ‘alles kan en alles mag’. Schilderen en fietsen hebben een gemene deler: ‘op weg gaan in vrijheid’. Op weg gaan: spontaan en vrije keuzes maken tijdens de reis, iedere dag, ieder moment opnieuw. Veel schilderwerk verhaalt beeldend van haar reis. Regelmatig exposeert zij, onder andere op Terschelling en in Haarlem. Een van haar werken, naar aanleiding van een wedstrijd georganiseerd door Talens, was in het Coda te Apeldoorn te bezichtigen.

Website Inge

Share this project